Bel 0543 - 54 75 75 of mail info@novel.nl Inloggen voor klanten

Recht van wederinkoop

Bij de verkrijging van een in Nederland gelegen onroerende zaak moet overdrachtsbelasting worden betaald. Er geldt een vrijstelling van overdrachtsbelasting voor een herstellevering. Voorwaarde is dat de toestand van voor de verkrijging zowel feitelijk als juridisch wordt hersteld als gevolg van de vervulling van een ontbindende voorwaarde.

Een onvoorwaardelijke levering kan niet met een herstellevering ongedaan worden gemaakt, ook niet op grond van een na het passeren van de akte van levering opgemaakte overeenkomst recht van wederinkoop. De rechtbank is van oordeel dat een dergelijke aanvullende overeenkomst niet is aan te merken als een in de oorspronkelijke overeenkomst opgenomen ontbindende voorwaarde. Een op het recht van wederinkoop gebaseerde teruglevering is niet het gevolg van de vervulling van een ontbindende voorwaarde. Aan de voorwaarde voor vrijstelling van overdrachtsbelasting is dan niet voldaan.

Terug naar het nieuwsoverzicht.